Kar, S., Majumdar, S., Constales, D., Pal, T. and Dutta, A. (2019) “A COMPARATIVE STUDY OF MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR A CELLULAR AUTOMATA MODEL”, Revista Mexicana de Ingeniería Química, 19(1), pp. 299-311. doi: 10.24275/rmiq/Sim395.