Kar, S., S. Majumdar, D. Constales, T. Pal, and A. Dutta. “A COMPARATIVE STUDY OF MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR A CELLULAR AUTOMATA MODEL”. Revista Mexicana De Ingeniería Química, Vol. 19, no. 1, June 2019, pp. 299-11, doi:10.24275/rmiq/Sim395.